Prothetische Praktijk Dentray

De Kunstgebit Specialist


DE VOLLEDIGE PROTHESE OF KUNSTGEBIT

Een volledige prothese of kunstgebit is een hulpmiddel in het geval dat alle tanden en kiezen getrokken zijn. Een kunstgebit ligt los in de mond en valt onder de uitneembare voorzieningen. Er zijn bijna drie miljoen volledige prothese dragers in Nederland. Een prothese kan worden gemaakt worden door een Tandprotheticus .

Door het speeksellaagje tussen het kunsstof van de prothese en uw tandvlees zuigt het kunstgebit zich vast in de mond (retentie). De prothese heeft een zodanige vorm dat deze goed past bij de anatomie van de kaken en de mondspieren. Je kan je waarschijnlijk we goed voorstellen dat in een beweeglijke mond dit niet altijd eenvoudig is en deel van de prothese dragers heeft dan ook problemen hiermee. Het is vaak het ondergebit wat klachten geeft doordat o.a. het draagvlak van de kaak daar veel kleiner is. Dankzij implantaten kan met behulp van een klikgebit vaak toch een goede oplossing geboden worden.

Omdat elke mond en kaak anders is, wordt voor u een prothese speciaal op maat gemaakt. Om de kauw en spreekfunctie met de prothese te herstellen zullen een aantal stappen (4 tot 6) doorlopen moeten worden. Het cosmetische eindresultaat is ook een belangrijke factor en alles tezamen maakt door de behandelaar en technicus zeer nauwkeurig gewerkt worden om deze functies bij u te herstellen.

HOE WORDT EEN KUNSTGEBIT GEMAAKT?

De eerste afdruk

Om een kunstgebit te maken zal de Tandprothetisch behandelaar eerst een afdruk met standaardlepels en een stug aangemaakt afdrukmateriaal (alginaat). Het is belangrijk dat in de deze afdruk de overgang van kaak naar wang (omslagplooi) staat. Van deze afdruk wordt in de Tandprothetische praktijk een gipsmodel gemaakt en waarop van kunststof een een individuele lepel wordt vervaardigd. Met deze individuele lepel, die op maat is gemaakt voor de mond van de patiënt, kan een precisie afdruk worden genomen.

 

De precisie of individuele afdruk

Met behulp van de door de Tandprotheticus vervaardigde lepel wordt in deze fase een individuele afdruk gemaakt waar veel aandacht besteed wordt aan het afvormen van de belangrijke delen van uw nieuwe prothese, namelijk de randen die de uiteindelijke begrenzing en afsluiting zullen vormen.

De individuele lepel kan worden voorzien van een randopbouw. Dit is een laagje harde was die de overgangen beter markeert en de spieraanhechtingen aangeeft. Als laatste wordt dan een licht vloeibaar (siliconen) afdrukmateriaal gebruikt voor de definitieve afdruk. De mond en wangspieren worden tijdens het uitharden gemanipuleerd, (muscle trimming), om de meest gebruikte bewegingen te imiteren en de randen van de uiteindelijke prothese aan te geven.

Beetbepaling

Van de individuele afdruk worden door de Tandprotheticus weer nieuwe gipsmodellen gemaakt waarop een set beetplaten gemaakt wordt. Deze beetplaten hebben waswallen. De beetplaten worden door de behandelaar gebruikt om de relatie tussen uw onder en bovenkaak te registeren en tevens om te bepalen waar uiteindelijk de tanden en kiezen komen te staan. Tijdens deze afspraak wordt, uiteraard in samenspraak met de patiënt, gekeken naar de kleur en de vorm van uw nieuwe tanden.

Passen in was

Met de gegevens die in de vorige stap zijn verzameld gaat de Tandprotheticus aan de gang om een pasprothese voor u te maken en in deze fase wordt er gekeken of de beetregistratie goed is bepaald en uiteraard wordt gekeken of de uitgezochte tanden mooi passen bij het uiterlijk. Als iedereen tevreden is over het resultaat dan wordt de pasprothese  omzet naar kunststof en glad afwerkt. In de volgende zitting kan de prothese geplaatst worden. De pasfase kan indien nodig meerdere malen worden herhaald tot het gewenste resultaat is behaald.

WENNEN AAN EEN NIEUW KUNSTGEBIT

Een nieuw kunstgebit zit waarschijnlijk niet meteen lekker. Het is nieuw en ook anders en vooral in het begin zal daaraan gewend moeten worden. Uw behandelaar zal u in de lastige beginperiode goed begeleiden, zodat u zo snel mogelijk aan de nieuwe tanden en kiezen zult wennen. 

Uiterlijk
De bovenlip kan wat 'voller' zijn en het gezicht wat minder ingevallen. De mond is nu eenmaal een belangrijke blikvanger, daardoor kan het zijn dat u en mensen uit uw omgeving mogelijk aan uw nieuwe uiterlijk moeten wennen.

Eten
Eten met uw nieuwe kunstgebit is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Neem de eerste dagen zachter voedsel, zoals puree, gehakt en zacht fruit. Probeer enkele dagen daarna een stukje vis en een aardappel. Weer later kunt u voedsel eten zoals vlees of een appel. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Neem daarbij aan beide zijden een stukje voedsel in de mond. Neem er iets meer tijd voor dan dat u gewend was.

Praten
Met uw nieuwe kunstgebit praat u in het begin wat onwennig. U zou bijvoorbeeld kunnen slissen en bepaalde klanken zouden anders kunnen klinken dan u gewend was. Het is alsof u met een volle mond praat. Dit is normaal. Uw mond moet nog wennen aan uw nieuwe kunstgebit. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met die woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken. 

PIJN DOOR EEN NIEUW KUNSTGEBIT

Het dragen van uw nieuwe kunstgebit kan in het begin een beetje pijnlijk zijn. Het gebit zit strak tegen uw kaken aan. Op sommige plaatsen misschien wel iets té strak. Daardoor kunnen gevoelige zweertjes, zogenoemde drukplaatsen ontstaan. Door kleine en eenvoudige correcties aan uw kunstgebit kan uw Tandprotheticus  deze pijn wegnemen. Vijl of schuur niet zelf aan uw kunstgebit!

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat wordt geprobeerd om het kunstgebit in de mond te houden. Probeer er direct mee te praten en te eten. De  controleert Tandprotheticus uw kunstgebit enkele dagen tot weken nadat het geplaatst is. Heeft u vanwege de pijn of de onwennigheid toch besloten uw kunstgebit uit te doen? Doe het dan minstens een halve dag voor u naar de behandelaar gaat weer in. Anders zullen de drukplekken niet goed duidelijk zichtbaar zijn. Laat u zich er niet toe verleiden uw oude kunstgebit te snel weer in te doen. Het is dan moeilijker het nieuwe gebit te wennen. Met uw nieuwe kunstgebit is het vaak een kwestie van doorzetten!

REINIGEN VAN HET KUNSTGEBIT

Een kunstgebit moet net als tanden en kiezen verzorgd worden. Als u het niet regelmatig schoonmaakt, blijven er voedselresten, plak en tandsteen achter. Zowel op uw kunstgebit als eronder. Als u dit niet verwijdert, kan het tandvlees op den duur gaan ontsteken. Reinig uw gebit daarom zorgvuldig na iedere maaltijd. Gebruik een speciale protheseborstel en water om etensresten goed te verwijderen. Gebruik liever geen tandpasta. Die kan te veel schuren. Een schoon kunstgebit voelt altijd glad aan. Pas op dat het gladde gebit tijdens het reinigen niet uit uw handen glipt. Een gebit is gevoelig voor breuk. 

Reinig uw kunstgebit dagelijks met een bij de drogisterij of apotheek beschikbaar reinigingsmiddel. Volg daarbij de voorschriften van de fabrikant. Vraag eventueel uw behandelaar of mondhygiënist om advies. Doe uw kunstgebit s' nachts uit. Leg uw kunstgebit bij voorkeur niet vaker dan 1 keer per week een nacht in een reinigingsmiddel.  Borstel uw kunstgebit altijd goed en spoel het af met water. Leg uw kunstgebit nooit in heet water en gebruik zeker geen bleekwater of schuurmiddelen.

MAAK OOK UW MOND SCHOON

Reinig niet alleen uw kunstgebit, maar ook het slijmvlies waarop uw kunstgebit rust: uw kaken, gehemelte en de overgang van de kaak naar de wangen. Anders kunnen vervelende ontstekingen ontstaan. En ook nu geldt: voorkómen is beter dan genezen. Masseer het slijmvlies minstens één keer per dag met een zachte tandenborstel en besteed extra aandacht aan uw gehemelte. Gebruik een gewone tandpasta om uw mond te reinigen.

EENMAAL EEN KUNSTGEBIT, VOOR ALTIJD KLAAR?

Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden minstens één keer per twee jaar naar de behandelaar te gaan. Ga ook als u geen klachten heeft. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt. Het zal u in eerste instantie dus niet opvallen. Uw Tandprotheticus kan uw kunstgebit weer goed passend maken. Of hij kan u op tijd aanraden een nieuwe te nemen (meestal na een jaar of tien), want ook een kunstgebit kan verslijten. De Tandprotheticus controleert bovendien of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende mondafwijkingen krijgen.

Een nieuw gebit


Een nieuw kunstgebit is een vervanging van uw eigen tanden en kiezen. Wanneer uw huidige kunstgebit ouder is dan vijf jaar, dan kunt u al in aanmerking komen voor een nieuw kunstgebit. Kijk hiervoor goed de voorwaarden na van uw zorgverzekering.

Hoe verloopt de behandeling?
Op de eerste afspraak komt u langs om alles door te nemen. We kijken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat uw wensen zijn. Vervolgens  maken we afdrukken van uw kaken en beginnen dan met het vervaardigen van uw prothese. Natuurlijk bespreken we van tevoren welke kleur tanden/kiezen u wilt hebben. Misschien dat u zelfs nog andere wensen heeft, ook daar kunnen we rekening mee houden.  Zodra de prothese klaar is, krijgt u van ons bericht en kunt u de prothese ophalen.

Wennen aan uw nieuwe prothese
Uw nieuwe kunstgebit zit waarschijnlijk niet meteen lekker: 'oude schoenen zitten ook altijd het lekkerst'. U zult dus moeten wennen. Vooral als u in de spiegel kijkt, zult u moeten wennen.

U heeft weer een mond vol met tanden en uw gezicht ziet er wat voller uit. Uzelf en misschien mensen in uw omgeving zullen hier even aan moeten wennen. Het kan ook zijn dat u drukplekjes en blaartjes krijgt. U kunt dan bij ons terugkomen, zodat wij de passing beter kunnen maken door wat van de prothese af te slijpen.

Na verloop van tijd bent u gewend aan uw nieuwe kunstgebit. Vergeet niet om elke twee jaar even terug te komen ter controle. De prothese kan na een aantal jaar iets losser komen te zitten doordat uw kaken slinken. Ook dit is geen probleem, omdat wij het gebit dan weer voor u opvullen (zie ook opvulling van het gebit).

Immediaat of noodgebit


Wat is een immediaatprothese of noodgebit?
Een immediaatprothese is een gebit dat door ons vervaardigd wordt voordat bij u de laatste tanden en/of kiezen verwijderd worden. Vroeger liepen mensen na het trekken van de laatste tanden en kiezen tot soms wel drie maanden zonder kunstgebit. Met deze methode is dat niet meer nodig.

Hoe verloopt de behandeling? 
Op de eerste afspraak komt u langs om alles door te nemen. We kijken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat uw wensen zijn. Vervolgens krijgt u van ons een verwijsbrief mee voor de tandarts of kaakchirurg. Daar gaat u naar toe voor een 'consultextractie', waarbij wordt gekeken of de resterende tanden en kiezen verwijderd kunnen worden.

Zodra er een datum bekend is wanneer u geholpen kunt worden door de tandarts of kaakchirurg, komt u bij ons terug.  Wij maken afdrukken van uw kaken en beginnen dan met het vervaardigen van uw prothese. Natuurlijk bespreken we van tevoren welke kleur tanden en kiezen u wilt hebben. Ook andere wensen kunt u aan ons kenbaar maken.

Zodra de prothese klaar is, krijgt u van ons bericht en kunt u de prothese ophalen. Deze prothese neemt u vervolgens mee naar uw afspraak bij de tandarts of kaakchirurg en wordt meteen na het trekken van uw laatste tanden en kiezen geplaatst.

Waar moet ik op letten?
U zult in het begin moeten wennen aan een 'noodgebit'. Uw kaak zal genezen en slinken, waardoor de prothese te ruim zal gaan zitten en drukplekjes kan geven. Wanneer dat gebeurt is dat geen probleem: u kunt gerust bij ons langskomen om het gebit weer goed passend te maken.

Houdt u er rekening mee dat u de prothese na het trekken inhoudt. Dit houdt het zwellen van de kaak tegen. Mocht u de prothese uitdoen, dan kan het zijn dat de kaak zodanig gaat zwellen met als gevolg dat u de prothese niet meer inkrijgt.
U kunt het gebit uitdoen bij het poetsen,  zodat u ook de binnenkant van de prothese kan reinigen.

Na een half jaar heeft u weer recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor het vervaardigen van een nieuw/definitief gebit. Lees hiervoor goed de voorwaarden van uw ZORGVERZEKERING.

Partiële plaatprothese


Wat is een partiële plaatprothese?
Een partiële plaatprothese wordt ook wel een 'plaatje' genoemd. Het is een tandvleeskleurige plaat van kunsthars. Wij vervaardigen dit kunsthars plaatje met daarop de tanden en/of kiezen op de plaats daar waar u tanden en of kiezen mist. Het is een oplossing waarbij u het plaatje zelf in kunt doen en er ook  weer zelf uit kunt halen, wanneer u dit wilt.  In sommige gevallen, dat verschilt per persoon, moeten we ervoor kiezen een soort haakje op het plaatje te maken. Die haakjes ('ankers' of 'klammers') dienen ervoor meer houvast te geven. Ook met haakjes kunt u het plaatje zelf in doen en er zelf weer uit halen.

Hoe verloopt de behandeling?
Op de eerste afspraak komt u langs om alles door te nemen. We kijken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat uw wensen zijn. We kunnen hierna de afdrukken maken. Dit doen we door middel van een afdruklepel en afdrukmateriaal (alginaat), waar we vervolgens een model van maken. Op de tweede afspraak komt u langs om  “de beet” te bepalen en om de kleur te bepalen. Onder “beet” bepalen verstaan we het bepalen waar de tanden en kiezen komen te staan, ten opzichte van de andere kaak. De kleur bepalen we samen en kijken we natuurlijk naar de kleur van de tanden/kiezen die u nog heeft en houden we rekening met uw wens. Op de derde afspraak komt u langs om het plaatje te passen. Het kan gebeuren dat er het een en ander nog aangepast moet worden. Pas als alles naar uw wens is maken we het plaatje af  en wordt hij afgeleverd op uw vierde afspraak. 

Waar moet ik op letten?
U zult in het begin moeten wennen aan het plaatje. Dit duurt normaal gesproken maar eventjes. Uw mond moet wennen aan het nieuwe hulpmiddel. Het kan zelfs zo zijn, dat u wat zere plekjes in de mond krijgt. Dit is geen probleem, u komt naar ons toe op uw vervolgafspraak en wij kunnen met alle gemak de plaat iets aanpassen of afslijpen. 

Houdt u er rekening mee dat u het plaatje in de nacht uitdoet. Dit om de kaak wat rust te geven. U kunt het plaatje uitdoen bij het poetsen, dit zodat u uw mond goed kunt reinigen en de plaat zelf ook goed kunt poetsen. Als u het plaatje in de mond houdt, kunt u niet overal even goed bij.

Partiële frameprothese


Wat is een frameprothese?
Een frameprothese is een metalen constructie met daarop tandvleeskleurige kunsthars waarin wij tanden en/of kiezen vervaardigen. Dit is net als bij de partiële plaatprothese een uitneembare oplossing. De frameprothese is duurzamer dan een plaatprothese en is daardoor ook iets duurder.
     
Hoe verloopt de behandeling? 
Op de eerste afspraak komt u langs om alles door te nemen. We kijken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat uw wensen zijn. We kunnen hierna de afdrukken maken. Dit doen we door middel van een afdruklepel en afdrukmateriaal (alginaat), waar we vervolgens een model van maken. We sturen de modellen op naar het laboratorium, dat voor ons het frame gaat maken.

Op de tweede afspraak komt u langs om het frame (zonder de tanden en kiezen) te passen. Tevens wordt bepaald waar de tanden en kiezen ten opzichte van de kaak komen: de zogenaamde 'beet'. Vervolgens wordt er in overleg met u een kleur uitgekozen en bespreken we ook uw eventuele overige wensen.

Op de derde afspraak komt u langs om het frame te passen. Het kan gebeuren dat er het een en ander nog aangepast moet worden. Pas als alles naar wens is maken we het frame af en wordt hij afgeleverd op uw vierde afspraak. 

Waar moet ik op letten?
U zult in het begin moeten wennen aan het frame. Dit duurt normaal gesproken maar eventjes. Uw mond moet wennen aan het nieuwe hulpmiddel. Het kan zijn dat u tijdens de gewenningsperiode wat zere plekjes in de mond krijgt. Dit is geen probleem: u kunt gerust langskomen zodat we de frameprothese aanpassen.

Houdt u er rekening mee dat u het frame in de nacht uitdoet, zodat uw kaak wat rust krijgt. U kunt het frame uitdoen bij het poetsen, zodat u uw mond goed kunt reinigen en het frame zelf ook goed kunt poetsen. Als u het frame in de mond houdt, kunt u niet overal even goed bij.

Implantaatprothese of 'klikgebit'


Meer kwaliteit van leven met tandimplantaten
Al bijna 30 jaar bieden tandimplantaten de mogelijkheid tanden volwaardig te vervangen. Tandimplantaten zijn veilig en worden sinds tientallen jaren met SUCCES toegepast in de tandheelkunde. Zij vervangen enkele of meerdere verlorengegane tanden of bevestigen prothesen stevig in de mond. Het implantaat neemt daarbij de functie over van een tandwortel en vormt zo de ondersteuning voor de tandvervanging. Ook voor u kunnen tandimplantaten een weg zijn naar meer levenskwaliteit.

Wat is een tandimplantaat?
Bij de traditionele methode blijft de uitneembare gebitsprothese zitten door een soort zuigwerking op het mondslijmvlies. Het kaakbot slinkt omdat het niet meer wordt belast. Hierdoor verliest de prothese haar houvast. Een slechte of ontbrekende stabiliteit van de prothese is voor veel patiënten een groot esthetisch probleem en kan ook leiden tot pijnlijke plekken op het tandvlees.

Een tandimplantaat is een kleine, metalen schroef. Deze schroef bestaat uit lichaamsvriendelijk titanium en neemt de functie van de tandwortel over. Het tandimplantaat wordt in het kaakbot geplaatst. Het kaakbot groeit vast in het oppervlak van het implantaat waardoor het implantaat stevig verankerd wordt. De ingroeifase duurt, afhankelijk van de uitgangssituatie, 6 tot 12 weken. Daarna wordt de tandvervanging in de vorm van een prothese op het implantaat bevestigd.

Prothese met implantaten
Implantaten stabiliseren de uitneembare volledige gebitsprothese op het kaakbot. Ook bevorderen implantaten het behoud van het kaakbot. U kunt de prothese probleemloos in- en uitnemen om deze te reinigen. De verankeringstechniek van tandimplantaten bespaart u de vervelende bijverschijnselen van de traditionele, uitneembare prothese, zoals onvoldoende houvast en pijn. Een kleefpasta is niet meer nodig. De prothese zit bij het eten, lachen en spreken stevig vast in de mond.

De behandeling met implantaten
Het plaatsen van een implantaat in het kaakbot is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Vóórdat de tandvervanging (kroon, brug of prothese) kan worden geplaatst, moet het kaakbot ingroeien in het tandimplantaat, zodat het implantaat duurzaam en stevig verankerd blijft. Dit ingroeiproces duurt, afhankelijke van de omstandigheden, 6 tot 12 weken.