Tandprothetische praktijk dentray

Volledige Prothese/Digitale prothese

Tandprothetisch Praktijk Dentray is hét adres voor uw kunstgebit, wij zijn gespecialiseerd in het aanmeten, vervaardigen, aanpassen en repareren van kunstgebitten zonder verwijzing van een tandarts. Enkel een tandarts en een tandprotheticus zijn bevoegd om zelfstandig een kunstgebit aan te meten, echter maken wij de prothese ook zelf wat tot een optimaal resultaat voor de patiënt zal leiden.

De procedure van een nieuwe prothese/Digitale prothese

Na het maken van een telefonische afspraak wordt u bij ons in de praktijk ontvangen voor een intake gesprek. Na de kennismaking worden de eventuele klachten van de huidige prothese en de wensen van de nieuwe prothese besproken. In dit gesprek gaan wij een mondonderzoek bij u uitvoeren waarna we met u het behandelplan en de daarbij behorende kosten zal bespreken. Als u instemt met het behandelplan kan er afspraken gemaakt worden voor de behandeling.

We beginnen met het maken van afdrukken van de kaak. Na enkele behandelingen hebben we een proefprothese dat speciaal voor u in was is gemaakt. Samen met u controleren wij nauwkeurig de stand van de tanden, de esthetiek en de techniek. Veranderingen zijn in dit stadium nog mogelijk om aan uw persoonlijke wensen te voldoen. Heeft u specifieke wensen dan kan een foto van vroeger helpen bij het aangeven van uw wensen. Als dit door u goedgekeurd is kan de prothese worden omgezet in kunststof en een afspraak later geplaatst worden.

Een prothese maken duurt vanaf de eerste afdruk tot aan het plaatsen maximaal 2 weken, bij speciale situatie's kunnen wij in overleg er voor zorgen dat binnen 1 week de gebitsprothese geplaatst wordt.

Deze behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket 75% vergoed.

Nazorg en garantie

Uw kunstgebit is met veel aandacht en zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Tandprothetisch Praktijk Dentray geeft één jaar garantie op duurzaamheid, drukplaatsen worden altijd kosteloos verwijderd.

Waarschuwing!

Vijl of slijp zelf nooit aan uw prothese, dit kan de pasvorm negatief beïnvloeden. De garantie vervalt, indien door de patiënt of derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan de betreffende prothese zijn uitgevoerd. Breuk door laten vallen van de prothese valt niet onder de garantie.

Implantologie/Klikprothese

Wanneer u al langer een kunstgebit draagt slinkt de kaak waardoor de houvast steeds minder gaat worden, wanneer dit problemen blijft geven met het functioneren zijn implantaten een oplossing. Een implantaat is een kunstwortel van titanium dat door een tandarts-implantoloog in het kaakbot wordt geplaatst. Over het algemeen zijn 2 of 4 implantaten voldoende om een goede houvast voor de onderprothese te krijgen.

Wij werken nauw samen met een tandarts-implantoloog waar we goede afspraken mee hebben gemaakt. Als u ervoor kiest implantaten te laten plaatsen verwijzen wij u naar de tandarts-implantoloog, hij zal u ontvangen en uitleggen wat de procedure is. Na het plaatsen van de implantaten en de indraagperiode zal u naar ons worden terugverwezen. Vervolgens maken wij de prothese voor u op de implantaten voor een klikvaste oplossing.

Deze behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket voor een gedeelte vergoed.

Partiële prothese/Flexibele prothese

Het gebeurt steeds vaker dat mensen één of meer tanden of kiezen verliezen. Dit verlies gaat vaak gepaard met esthetische en functionaliteits problemen. Hierbij zou een uitneembare gebitsprothese een uitkomst kunnen bieden, wij noemen dit een partiële prothese.

De prothese wordt volledig van een harde kunststof gemaakt. Daar waar u enkel tanden of kiezen mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en/of kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden

Reparatie van Prothese

Na een telefonische afspraak kunt u wachten op een reparatie aan uw kunstgebit, na ongeveer 1 uur is deze weer klaar. De prothese wordt door mij bij de patiënt gecontroleerd of de oorzaak van de breuk verholpen kan worden en geef ik advies.

Een reparatie aan uw kunstgebit wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket 90% vergoed.

Spoedgevallen

Wij zijn telefonisch altijd bereikbaar, heeft u in het weekend uw kunstgebit gebroken en het kan niet tot de eerst volgende werkdag wachten dan ben ik indien mogelijk ook in het weekend bereid uw prothese te repareren. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met tel. 06 20981208..

Tip!

Repareer of plak een prothese nooit zelf. Door gebruik van te veel lijm of het niet goed terugplaatsen van de twee helften, is het voor ons niet altijd mogelijk om de prothese goed te repareren.

Voorkom schade.
Als u uw prothese boven een wastafel schoonmaakt, kunt u voordat u begint, een laagje water in de wastafel laten staan of een doekje inleggen. Zo voorkomt u schade als uw prothese valt.

Rebasen van Prothese/Zachte prothese

Wanneer een prothese nog niet zo oud is en deze los begint te zitten, is het mogelijk de prothese aan te passen d.m.v. een rebasing. Dit houdt in dat aan de binnenzijde van de gebitsprothese een nieuwe ”voering” wordt aangebracht zodat de gebitsprothese weer goed op de kaak aansluit.

Er wordt dan in de prothese een afdruk van de kaak gemaakt waarna de nieuwe "voering" in de prothese kan worden aangebracht. De behandeling duurt ongeveer een dag, 's ochtends wordt de afdruk gemaakt waarna de prothese in de loop van de middag klaar is.

Deze behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket 90% vergoed.

Mondverzorging

Reinigen van de prothese

Het is belangrijk dat u de prothese naar iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen komen er net als bij natuurlijke tanden voedselresten en bacteriën op uw prothese. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine, thee, wijn, enz.

U kunt een kunstgebit schoonmaken met een zachte tandenborstel of speciale gebittenborstel en een prothese reinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water,. chemische of agressieve reinigingsmiddelen zoals vloeibaar schuurmiddel, bleek of bruistabletten. Deze middelen kunnen uw gebitsprothese beschadigen en het aanzien nadelig beïnvloeden.

Tip!

U houdt uw kaken in betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van de boven- en onderkaak masseert en reinigt met een zachte tandborstel en tandpasta of mondmassage middel.